Alfabet en uitspraak


Het Italiaanse alfabet bestaat uit 21 letters. De j, k, w, x en y worden alleen gebruikt voor leenwoorden.

Italiaanse alfabet
letter schrijfwijze
fonetisch
diacritische tekens
A
a
ah

B
bi
bie

C
ci
tsjie

D
di
die

E
e
eh
,
F
effe
effe

G
gi
dzjie

H
acca
akka

I
i
ie

J
i lunga
ie loenga

K
cappa
kappa

L
elle
elle

M
emme
emme

N
enne
enne

O
o
oh
,
P
pi
pie

Q
cu
koe

R
erre
erre

S
esse
esse

T
ti
tie

U
u
oe

V
vu / vi
woe / wie

W
vu/vi doppia
woe/wie doppia

X
ics
ieks

Y
ipsilon / i greca
iepsielon / ie greeka
Z
zeta
dzehta


Opmerkingen over de uitspraak:
- klinkers worden altijd hetzelfde uitgesproken
- C: voor een E of I is de uitspraak 'tsj', in de andere gevallen 'k'
- G: voor een E of I is de uitspraak 'dzj', in de andere gevallen als een 'g' zoals in het Friese 'goed' of het Engelse 'good'
- door tussenvoeging van een H of I wordt de andere uitspraak vaak toch verkregen (zie voorbeelden)
- de H is meestal stom
- de I voor een andere klinker wordt uitgesproken als een J

- de lettercombinatie GLI wordt uitgesproken als 'lji'
- de lettercombinatie IE wordt uitgesproken als 'ie-je'
- de lettercombinatie UI wordt uitgesproken als 'oe-ie'
- de lettercombinatie EU wordt uitgesproken als 'ee-oe' of 'ew'

Hulpmiddelen:
- YouTube: uitlegvideo over het alfabet (in het Engels)
- YouTube: uitlegvideo over de uitspraak (in het Engels)

Voorbeelden:
casa (uitspraak: kahsah)
cento (uitspraak: tsjentoh)
cima (uitspraak: tsjiemah)
corpo (uitspraak: kohrpoh)
cucina (uitspraak: koetsjienah)
ciao (uitspraak: tsjau)
gatto (uitspraak: gahtoh)
gemello (uitspraak: dzjehmelloh)
giardino (uitspraak: dzjardienoh)
gola (uitspraak: gohlah)
guglia (uitspraak: goeljiah)
grazie (uitspraak: grahtsjieje)
che (uitspraak: keh)
chilometro (uitspraak: kielohmetroh)