Bijvoeglijk naamwoord - l'aggettivo

Het Italiaanse bijvoeglijke naamwoord eindigt altijd op een klinker en neemt het geslacht en aantal aan van het zelfstandig naamwoord waarbij het hoort:

Verbuiging bijvoeglijk naamwoord
lidwoord enkelvoud meervoud
mannelijk -o / -e -i / -i
vrouwelijk -a / -e -e / -i
Woorden met enkelvoud op -co:


Bij het vrouwelijk meervoud wordt altijd de spelling aangepast. Voor het mannelijk meervoud geldt:
stanco/-a => stanchi / stanche, sporco/-a => sporchi / sporche, secco/-a => secchi / secche, tedesco/-a => tedeschi / tedesche

economico/-a => economici / economiche, magnifico/-a => magnifici / magnifiche

Woorden met een enkelvoud op -go:


Deze woorden krijgen altijd een aangepaste spelling.
lungo/-a => lunghi / lunghe, largo/-a => larghi / larghe


Als buono vóór een zelfstandig naamwoord wordt geplaatst dan volgt het de regels van het onbepaald lidwoord mannelijk enkelvoud, namelijk:
buon giorno, buon pomeriggio, buon amico

Als bello vóór een zelfstandig naamwoord wordt geplaatst dan volgt het hetzelfde vormingspatroon als de samengetrokken voorzetsels dello, dallo, nello.

bel tempo, bello spazio, bell'orologio, begli occhi, bella giornata, belle donne

Als grande vóór een zelfstandig naamwoord wordt geplaatst dat begint met een medeklinker dan mag het worden verkort tot gran.

gran problema / grande problemaPlaatsing t.o.v. zelfstandig naamwoord

Het bijvoeglijk naamwoord wordt soms vóór en soms na het zelfstandig naamwoord geplaatst:
  • er zijn woorden die gewoonlijk ervoor worden geplaatst
  • er zijn woorden die gewoonlijk erachter worden geplaatst
  • er zijn woorden die ervoor of erachter kunnen worden geplaatst waarbij er verschil in betekenis optreedt
  • er zijn woorden die ervoor of erachter kunnen worden geplaatst waarbij er geen of nauwelijks verschil in betekenis optreedt


  • Plaatsing ervóór:

    Plaatsing erachter, onder andere:
    Plaatsing ervóór of erachter met duidelijk verschil in betekenis, bijvoorbeeld: