Conjunctief: onvoltooid verleden tijd - il congiuntivo: l'imperfetto

Regelmatig werkwoord - il verbo regolare

Vorming: stam + uitgang.

Regelmatig werkwoord
persoon -are -ere -ire
io -assi -essi -issi
tu
lui / lei -asse -esse -isse
noi -assimo -essimo -issimo
voi -aste -este -iste
loro -assero -essero -issero

De eerste en tweede persoon enkelvoud, de io- en tu-vorm, zijn gebaseerd op de tweede persoon enkelvoud van de passato remoto waarbij uitgang -sti verandert in -ssi.
De tweede persoon meervoud, de voi-vorm, is gelijk aan die van de passato remoto.Onregelmatige werkwoorden - i verbi irregolari

Onregelmatige werkwoorden
werkwoord io tu lui / lei noi voi loro
essere fossi fosse fossimo foste fossero
stare stessi stesse stessimo steste stessero
dare dessi desse dessimo deste dessero
Bvenstaande onregelmatige werkwoorden gebruiken niet hun gewone stam. Ze zijn wel af te leiden van de tweede persoon enkelvoud van de passato remoto. Net als bij de passato remoto gebruiken bere, dire, fare en werkwoorden op -rre hun oude onverkorte stammen/infinitieven: bevere, dicere, facere, traducere, conducere, riducere, (sup/com)ponere.
QUIZ: vervoegen van regelmatige + onregelmatige werkwoorden