Conjunctief: gebruik en tegenwoordige tijd - il congiuntivo: l'uso e il tempo presente

De conjunctief of aanvoegende wijs (il congiuntivo) is een alternatief voor de indicatief of aantonende wijs en wordt gebruikt in bijzinnen.
De conjunctief wordt vaak toegepast wanneer er sprake is van een subjectief of onwerkelijk element.

De conjunctief kan onder andere uitdrukking geven aan:

Het wordt gebruikt na bepaalde werkwoorden + che, zoals:

Het wordt gebruikt na bepaalde voegwoorden, zoals:

De conjunctief kent vier tijden. Op deze pagina wordt alleen de tegenwoordige tijd behandeld.
Regelmatig werkwoord - il verbo regolare

Vorming: stam+ uitgang.

Regelmatig werkwoord
persoon -are -ere -ire
io -i -(isc)a
tu
lui / lei
noi -iamo -iamo
voi -iate -iate
loro -ino -(isc)anoOnregelmatige werkwoorden - i verbi irregolari

Onregelmatige werkwoorden: essere en avere
werkwoord io tu lui / lei noi voi loro
essere sia siamo siate siano
avere abbia abbiamo abbiate abbiano
sapere sappia sappiamo sappiate sappiano
dovere debba dobbiamo dobbiate debbano
stare stia stiamo stiate stiano
dare dia diamo diate diano
De vormen van de eerste persoon meervoud zijn altijd gelijk aan die van de indicatief.
In geval van bovenstaande onregelmatige werkwoorden kunnen de andere vormen daarvan worden afgeleid.
Dovere heeft wel twee afwijkende vormen: debba en debbano (al bestaan in de indicatief ook de vormen debbo en debbano).

Voor andere onregelmatig werkwoorden zijn enkelvoud en derde persoon meervoud af te leiden van de eerste persoon enkelvoud indicatief.
Bij de eerste persoon enkelvoud wordt dan -o vervangen door -a en de derde persoon meervoud wordt verkregen door daaraan -no toe te voegen.

Belangrijkste overige onregelmatige werkwoorden
werkwoord io tu lui / lei noi voi loro
potere possa possiamo possiate possano
volere voglia vogliamo vogliate vogliano
venire venga veniamo veniate vengano
tenere tenga teniamo teniate tengano
andare vada andiamo andiate vadano
fare faccia facciamo facciate facciano
dire dica diciamo diciate dicano
bere beva beviamo beviate bevano

YouTube: uitlegvideo over het gebruik van de conjunctief en de vormen voor 'essere' en 'avere' (in het Engels)
YouTube: uitlegvideo over het gebruik van de conjunctief (in het Italiaans)
QUIZ: vervoegen van regelmatige werkwoorden