Telwoorden - i numerali


Hoofdtelwoorden (0-10)
Italiaans Nederlands
zero
0
uno
1
due
2
tre
3
quattro
4
cinque
5
sei
6
sette
7
otto
8
nove
9
dieci
10

Opmerking:
- uno volgt de regels van het onbepaald lidwoord indien gebruikt als bijvoeglijk naamwoord

Hoofdtelwoorden (11-19)
Italiaans Nederlands
undici
11
dodici
12
tredici
13
quattordici
14
quindici
15
sedici
16
diciassette
17
diciotto
18
diciannove
19

Opmerkingen:
- verdubbeling van de medeklinkers in 17 en 19
- wegvallen van de a in 18: diciotto i.p.v. 'diciaotto'

Hoofdtelwoorden (20-29)
Italiaans Nederlands
venti
20
ventuno
21
ventidue
22
ventitr
23
ventiquattro
24
venticinque
25
ventisei
26
ventisette
27
ventotto
28
ventinove
29

Opmerkingen:
- wegvallen van de i van venti vr een klinker (dus voor uno en otto)
- accent aigu op de e van tre aan het eind van een samengesteld telwoord (geldt voor alle getallen vanaf 23)

Hoofdtelwoorden (30-110)
Italiaans Nederlands
trenta
30
quaranta
40
cinquanta
50
sessanta
60
settanta
70
ottanta
80
novanta
90
cento
100
centouno
101
centodieci
110

Opmerkingen:
- de -a van elk tiental valt weg vr een klinker (dus voor uno en otto)
- geen un voor cento
- de -o van cento valt alleen weg vr ottanta: centottanta

Hoofdtelwoorden (groot)
Italiaans Nederlands
duecento
200
trecento
300
quattrocento
400
cinquecento
500
seicento
600
settecento
700
ottocento
800
novecento
900
mille
1.000
millecento
1.100
diecimila
10.000
centomila
100.000
un milione
1.000.000
due milioni
2.000.000
un miliardo
1.000.000.000
due miliardi
2.000.000
un bilione
1.000.000.000.000
due bilioni
2.000.000.000.000

Opmerkingen:
- cento kent geen aparte meervoudsvorm
- mille heeft een onverwachte meervoudsvorm: mila
- wel un voor milione, miliardo, bilione
- tussen milione/-i, miliardo/-i, en bilione/-i en een zelfstandig naamwoord wordt di toegevoegd, bijv.: un milione di abitanti
- tot aan centomila worden getallen doorgaans aan elkaar geschreven

Hulpmiddel:
- YouTube: serie uitlegvideo's over de hoofdtelwoorden (in het Engels)


Rangtelwoorden
Italiaans Nederlands
primo
eerste
secondo
tweede
terzo
derde
quarto
vierde
quinto
vijfde
sesto
zesde
settimo
zevende
ottavo
achtste
nono
negende
decimo
tiende
undicesimo
elfde

Opmerkingen:
- de andere rangtelwoorden worden gevormd door net als bij undicesimo de laatste letter van het hoofdtelwoord te vervangen door -esimo
- echter, als het hoofdtelwoord eindigt op tr of sei dan blijft de laatste letter van het hoofdtelwoord gehandhaafd (de wordt e)
(bijv. quarantatreesimo of cinquantaseiesimo)
- bij duizendsten wordt geen mila gebruikt maar mille: duemillesimo
- een rangtelwoord wordt vaak gebruikt als bijvoeglijk naamwoord en conformeert zich dan aan geslacht en hoeveelheid van het zelfstandig naamwoord
- afgekort rangtelwoord: getal in Arabische cijfers + de laatste letter van het rangtelwoord in superscript met een streepje eronder
(bijv. 5 = quinto; 5 = quinta (maar dan met streepje onder de en ))

Hulpmiddel:
- YouTube: uitlegvideo over de rangtelwoorden (in het Engels)

Rekenen met getallen

tre pi due fa cinque = 3+2=5
sei meno quattro fa due = 6-4=2
otto per sette fa cinquantasei = 8x7=56
novanta diviso per dieci fa nove = 90:10=9

Breuken worden gevormd net als in het Nederlands: hoofdtelwoord gevolgd door rangtelwoord.

un terzo = een derde
due terzi = twee derde
un quarto = een vierde / een kwart
tre quarti = drie kwart
un quinto = een vijfde
due quinti = twee vijfde
tre quinti = drie vijfde
otto undicesimo = acht elfde


la met = de helft
mezzo (als bijv. nw.) = half
il doppio = het dubbele