Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd - il futuro semplice


Regelmatig werkwoord - il verbo regolare


Het regelmatig werkwoord kan worden opgebouwd door stam + onderstaande uitgangen:
- voor werkwoorden op -are en -ere: -erò, -erai, -erà, -eremo, -erete en -eranno
- voor werkwoorden op -ire: irò, irai, irà, -iremo, -irete en -iranno

Een andere en allicht gemakkelijkere benadering is de onderstaande met inachtneming van de eerste opmerking onder de tabel:

Vorming: infinitief minus -e + uitgang.

Regelmatig werkwoord
persoon uitgang
io
tu
-ai
lui / lei
noi
-emo
voi
-ete
loro
-anno

Opmerking:
- bij werkwoorden op -are verandert de a in een e
- de uitgangen hebben veel gelijkenis met (en zijn daadwerkelijk afgeleid van) de vormen van avere in de o.t.t.
- woorden die in de o.t.t. in een deel van de vervoegingen isc in de stam krijgen, zoals capire, vervoegen in de o.t.t.t. gewoon als werkwoord op -ire

Voorbeelden:
parlare: parlerò, parlerai, parlerà, parleremo, parlerete, parleranno
credere: crederò, crederai, crederà, crederemo, crederete, crederanno
sentire: sentirò, sentirai, sentirà, sentiremo, sentirete, sentiranno


Onregelmatig werkwoord - il verbo irregolare


Vorming: basisvorm (infinitief minus -e) + uitgang

Onregelmatige basisvormen
werkwoord stam
essere
sar-
dare
dar-
fare
far-
stare
star-
andare
andr-
avere
avr-
cadere
cadr-
dovere
dovr-
potere
potr-
sapere
sapr-
vedere
vedr-
vivere
vivr-
bere
berr-
parere
parr-
rimanere
rimarr-
tenere
terr-
venire
verr-
volere
vorr-

Opmerkingen:
- bij dare, stare en fare verandert de a NIET in een e
- andere onregelmatige werkwoorden verliezen de voorlaatste klinker van hun infinitief
- als door voorgaande regel een combinatie -nr- of -lr- ontstaat dan verandert deze in -rr-
- vedere: de basisvorm veder- bestaat ook

Werkwoorden met in de tegenwoordige tijd kleine aanpassingen in schrijfwijze vanwege de uitspraak hebben deze ook in alle vormen van deze toekomende tijd:
-care, bijv. cercare krijgt basisvorm: cercher- (toevoeging letter h)
-gare, bijv. pagare krijgt basisvorm: pagher- (toevoeging letter h)
-ciare, bijv. cominciare krijgt basisvorm: comincer- (weglating letter i)
-giare, bijv. mangiare krijgt basisvorm: manger- (weglating letter i)

Gebruik

- bij acties die nog moeten gebeuren en dus in de toekomst zullen plaatsvinden

Dopodomani andrò in piscina. - Overmorgen zal ik naar het zwembad gaan.
Non so ancora cosa farò ad agosto - Ik weet nog niet wat ik in augustus zal doen.

Echter: net als in het Nederlands wordt vaak de onvoltooid tegenwoordige tijd (il presente) gebruikt, vooral in de spreektaal en als het om de nabije toekomst gaat:
Domani vado in piscina - Overmoren ga ik naar het zwembad.
Non so ancora cosa faccio ad agosto. - Ik weet nog niet wat ik in augustus doe.

- in combinatie met het voorzetsel fra of tra om een tijdsperiode aan te geven.

Andrò in Italia tra un anno. - Ik zal over/binnen een jaar naar Italië gaan.
Partiremo tra un mese. - We vertrekken over/binnen een maand.

- bij het uitdrukken van onzekerheid, veronderstelling of waarschijnlijkheid

Chi sarà? Sarà Luigi? - Wie zal het zijn? Zal het Luigi zijn?
Quanto costerà quella bici? - Hoe duur zal die fiets zijn?
Che ora sarà? Saranno le 3. - Hoe laat zou het zijn? Het zal wel 3 uur zijn.
Lui sarà molto stanco. - Hij zal wel erg moe zijn.

- bij het geven van advies of opdracht

La prossima volta starai più attento. - De volgende keer zul je voorzichtiger/oplettender zijn.

- om aan te geven dat iets bijkomende informatie/commentaar is

Luca sarà anche un bravo ragazzo, ma a me è antipatico. - Ook al zal Luca een beste jongen zijn, maar ik vind hem niet sympathiek


Hulpmiddelen en oefeningen:
- YouTube-video (Engelstalig) met uitleg over het gebruik van de 'futuro semplice'
- YouTube-video met oefening (Engelstalig): vervoegen van werkwoorden in de 'futuro semplice'
- Zelfgemaakte Sporcle-quiz (typ): vervoegen van werkwoorden in de 'futuro semplice'