Overzicht werkwoordsvormen

Onderstaande tabellen bevatten alle vijftien werkwoordsvormen van het Italiaans (grijze achtergrond = nog niet behandeld).
Enkele hiervan worden zelden gebruikt of komen bijna uitsluitend voor in oude teksten.
De passato remoto is in enkele Italiaanse regio's volop in gebruik en in de rest van Italië zeer beperkt.

Bij gebruik van essere als hulpwerkwoord i.p.v. avere wordt een voltooid deelwoord vervoegd naar geslacht en kwantiteit.

Sporcle-quizzes

Koppel de vervoegingen aan de juiste werkwoordsvorm
Geef alle uitgangen van regelmatige werkwoorden op -are
Geef alle uitgangen van regelmatige werkwoorden op -ere
Geef alle uitgangen van regelmatige werkwoorden op -ire
Geef alle uitgangen van essere
Geef alle uitgangen van avere


Toon tabel vervoegingen are-werkwoord

Regelmatige werkwoorden op -are
INDICATIVO
io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
-o
-i
-a
-iamo
-ate
-ano
imperfetto
-avo
-avi
-ava
-avamo
-avate
-avano
passato remoto
-ai
-asti

-ammo
-aste
-arono
futuro semplice
-erò
-erai
-erà
-eremo
-erete
-eranno
passato prossimo
ho -ato
hai -ato
ha -ato
abbiamo -ato
avete -ato
hanno -ato
trapassato prossimo
avevo -ato
avevi -ato
aveva -ato
avevamo -ato
avevate -ato
avevano -ato
trapassato remoto
ebbi -ato
avesti -ato
ebbe -ato
avemmo -ato
aveste -ato
ebbero -ato
futuro anteriore
avrò -ato
avrai -ato
avrà -ato
avremo -ato
avrete -ato
avranno -ato
IMPERATIVO io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
-
-a
-i
-iamo
-ate
-ino
CONGIUNTIVO io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
-i
-i
-i
-iamo
-iate
-ino
imperfetto
-assi
-assi
-asse
-assimo
-aste
-assero
passato
abbia -ato
abbia -ato
abbia -ato
abbiamo -ato
abbiate -ato
abbiano ato
trapassato
avessi -ato
avessi -ato
avesse -ato
avessimo -ato
aveste -ato
avessero -ato
CONDIZIONALE io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
-erei
-eresti
-erebbe
-eremmo
-ereste
-erebbero
passato
avrei -ato
avresti -ato
avrebbe -ato
avremmo -ato
avreste -ato
avrebbero -ato

Toon tabel vervoegingen ere-werkwoord

Regelmatige werkwoorden op -ere
INDICATIVO
io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
-o
-i
-e
-iamo
-ete
-ono
imperfetto
-evo
-evi
-eva
-evamo
-evate
-evano
passato remoto
-ei
-esti

-emmo
-este
-erono
futuro semplice
-erò
-erai
-erà
-eremo
-erete
-eranno
passato prossimo
ho -uto
hai -uto
ha -uto
abbiamo -uto
avete -uto
hanno -uto
trapassato prossimo
avevo -uto
avevi -uto
aveva -uto
avevamo -uto
avevate -uto
avevano -uto
trapassato remoto
ebbi -uto
avesti -uto
ebbe -uto
avemmo -uto
aveste -uto
ebbero -uto
futuro anteriore
avrò -uto
avrai -uto
avrà -uto
avremo -uto
avrete -uto
avranno -uto
IMPERATIVO io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
-
-i
-a
-iamo
-ete
-ano
CONGIUNTIVO io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
-a
-a
-a
-iamo
-iate
-ano
imperfetto
-essi
-essi
-esse
-essimo
-este
-essero
passato
abbia -uto
abbia -uto
abbia -uto
abbiamo -uto
abbiate -uto
abbiano -uto
trapassato
avessi -uto
avessi -uto
avesse -uto
avessimo -uto
aveste -uto
avessero -uto
CONDIZIONALE io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
-erei
-eresti
-erebbe
-eremmo
-ereste
-erebbero
passato
avrei -uto
avresti -uto
avrebbe -uto
avremmo -uto
avreste -uto
avrebbero -uto

Toon tabel vervoegingen ire-werkwoord

Regelmatige werkwoorden op -ire
INDICATIVO
io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente*
-o
-i
-e
-iamo
-ite
-ono
imperfetto
-ivo
-ivi
-iva
-ivamo
-ivate
-ivano
passato remoto
-ii
-isti

-immo
-iste
-irono
futuro semplice
-irò
-irai
-irà
-iremo
-irete
-iranno
passato prossimo
ho -ito
hai -ito
ha -ito
abbiamo -ito
avete -ito
hanno -ito
trapassato prossimo
avevo -ito
avevi -ito
aveva -ito
avevamo -ito
avevate -ito
avevano -ito
trapassato remoto
ebbi -ito
avesti -ito
ebbe -ito
avemmo -ito
aveste -ito
ebbero -ito
futuro anteriore
avrò -ito
avrai -ito
avrà -ito
avremo -ito
avrete -ito
avranno -ito
IMPERATIVO io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente*
-
-i
-a
-iamo
-ite
-ano
CONGIUNTIVO io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente*
-a
-a
-a
-iamo
-iate
-ano
imperfetto
-issi
-issi
-isse
-issimo
-iste
-issero
passato
abbia -ito
abbia -ito
abbia -ito
abbiamo -ito
abbiate -ito
abbiano -ito
trapassato
avessi -ito
avessi -ito
avesse -ito
avessimo -ito
aveste -ito
avessero -ito
CONDIZIONALE io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
-irei
-iresti
-irebbe
-iremmo
-ireste
-irebbero
passato
avrei -ito
avresti -ito
avrebbe -ito
avremmo -ito
avreste -ito
avrebbero -ito

* werkwoordsvormen waarbij werkwoorden als capire -isc- krijgen in enkelvoud en derde persoon meervoud


Toon tabel vervoegingen 'essere'

Onregelmatig werkwoord: essere
INDICATIVO
io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
sono
sei
è
siamo
siete
sono
imperfetto
ero
eri
era
eravamo
eravate
erano
passato remoto
fui
fosti
fu
fummo
foste
furono
futuro semplice
sarò
sarai
sarà
saremo
sarete
saranno
passato prossimo
sono stato
sei stato
è stato
siamo stati
siete stati
sono stati
trapassato prossimo
ero stato eri stato
era stato
eravamo stati
eravate stati
erano stati
trapassato remoto
fui -ito
fosti -ito
fu -ito
fummo -ito
foste -ito
furono -ito
futuro anteriore
sarò -ito
sarai -ito
sarà -ito
saremo -ito
sarete -ito
saranno -ito
IMPERATIVO io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
-
sii
sia
siamo
siate
siano
CONGIUNTIVO io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
sia
sia
sia
siamo
siate
siano
imperfetto
fossi
fossi
fosse
fossimo
foste
fossero
passato
sia stato
sia stato
sia stato
siamo stati
siate stati
siano stati
trapassato
fossi stato
fossi stato
fosse stato
fossimo stati
foste stati
fossero stati
CONDIZIONALE io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
sarei
saresti
sarebbe
saremmo
sareste
sarebbero
passato
sarei stato
saresti stato
sarebbe stato
saremmo stati
sareste stati
sarebbero stati

Toon tabel vervoegingen 'avere'

Onregelmatig werkwoord: avere
INDICATIVO
io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno
imperfetto
avevo
avevi
aveva
avevamo
avevate
avevano
passato remoto
ebbi
avesti
ebbe
avemmo
aveste
ebbero
futuro semplice
avrò
avrai
avrà
avremo
avrete
avranno
passato prossimo
ho avuto
hai avuto
ha avuto
abbiamo avuto
avete avuto
hanno avuto
trapassato prossimo
avevo avuto
avevi avuto
aveva avuto
avevamo avuto
avevate avuto
avevano avuto
trapassato remoto
ebbi avuto
avesti avuto
ebbe avuto
avemmo avuto
aveste avuto
ebbero avuto
futuro anteriore
avrò avuto
avrai avuto
avrà avuto
avremo avuto
avrete avuto
avranno avuto
IMPERATIVO io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
-
abbi
abbia
abbiamo
abbiate
abbiano
CONGIUNTIVO io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
abbia
abbia
abbia
abbiamo
abbiate
abbiano
imperfetto
avessi
avessi
avesse
avessimo
aveste
avessero
passato
abbia avuto
abbia avuto
abbia avuto
abbiamo avuto
abbiate avuto
abbiano avuto
trapassato
avessi avuto
avessi avuto
avesse avuto
avessimo avuto
aveste avuto
avessero avuto
CONDIZIONALE io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
presente
avrei
avresti
avrebbe
avremmo
avreste
avrebbero
passato
avrei avuto
avresti avuto
avrebbe avuto
avremmo avuto
avreste avuto
avrebbero avuto