Voorwaardelijke wijs - il condizionale presente


Regelmatig werkwoord - il verbo regolare


Het regelmatig werkwoord kan worden opgebouwd door stam + onderstaande uitgangen:
- voor werkwoorden op -are en -ere: -erei, -eresti, -erebbe, -eremmo, -ereste en -erebbero
- voor werkwoorden op -ire: irei, iresti, irebbe, -iremmo, -ireste en -irebbero

Een andere en allicht gemakkelijkere benadering is de onderstaande met inachtneming van de eerste opmerking onder de tabel:

Vorming: infinitief minus -e + uitgang.

Regelmatig werkwoord
persoon uitgang
io
-ei
tu
-esti
lui / lei
-ebbe
noi
-emmo
voi
-este
loro
-ebbero

Opmerkingen:
- bij werkwoorden op -are verandert de a in een e
- de uitgangen hebben veel gelijkenis met de vormen van avere in de passato remoto.
- woorden die in de o.t.t. in een deel van de vervoegingen isc in de stam krijgen, zoals capire, vervoegen in de o.t.t.t. gewoon als werkwoord op -ire

Voorbeelden:
parlare: parlerei, parleresti, parlerebbe, parleremmo, parlereste, parlerebbero
credere: crederei, crederesti, crederebbe, crederemmo, credereste, crederebbero
sentire: sentirei, sentiresti, sentirebbe, sentiremmo, sentireste, sentirebbero


Onregelmatig werkwoord - il verbo irregolare


Vorming: basisvorm (infinitief minus -e) + uitgang

Onregelmatige basisvormen
werkwoord stam
essere
sar-
dare
dar-
fare
far-
stare
star-
andare
andr-
avere
avr-
cadere
cadr-
dovere
dovr-
potere
potr-
sapere
sapr-
vedere
vedr-
vivere
vivr-
bere
berr-
parere
parr-
rimanere
rimarr-
tenere
terr-
venire
verr-
volere
vorr-

Opmerkingen:
- bij dare, stare en fare verandert de a NIET in een e
- andere onregelmatige werkwoorden verliezen de voorlaatste klinker van hun infinitief (bovenstaande lijst is een selectie)
- als door voorgaande regel een combinatie -nr- of -lr- ontstaat dan verandert deze in -rr-

Werkwoorden met in de tegenwoordige tijd kleine aanpassingen in schrijfwijze vanwege de uitspraak hebben deze ook in alle vormen van deze toekomende tijd:
-care, bijv. cercare krijgt basisvorm: cercher- (toevoeging letter h)
-gare, bijv. pagare krijgt basisvorm: pagher- (toevoeging letter h)
-ciare, bijv. cominciare krijgt basisvorm: comincer- (weglating letter i)
-giare, bijv. mangiare krijgt basisvorm: manger- (weglating letter i) (uitzondering: sciare)

De basisvormen van deze onregelmatige werkwoorden met bovenstaande regels zijn gelijk aan die van de futuro semplice.


Gebruik (met voorbeelden)

- het doen van een vriendelijk verzoek

Mi daresti una penna. - Zou je me een pen kunnen geven?
Portresti chiudere la porta? - Zou je de deur dicht kunnen doen?
Vorrei una birra. - Ik zou graag een biertje willen.
Mi potrebbe indicare la strada per il centro? - Zou u mij de weg naar het centrum kunnen aangeven?

- het uitdrukken van een wens of intentie

Mi piacerebbe tanto venire con voi. - Ik zou het erg leuk vinden met jullie mee te gaan.
Partirei domani mattina. - Ik zou morgenochtend vertrekken.
Comprerei quella machina, ma non ho i soldi. - Ik zou die auto (willen) kopen maar ik heb geen geld.

- het uitdrukken van een twijfel

Non so cosa potrei fare. - Ik weet niet wat ik zou kunnen doen.

- het aanhalen van een bericht dat onbevestigd is of waaraan je twijfelt of dat je van anderen hebt ontvangen

Secondo il meteo domani sarebbe una giornata di sole. - Volgens het weerbericht zal het morgen een zonnige dag worden.

- het uitdrukken van een eigen mening of advies

Secondo me non dovresti pių vederla. - Volgens mij zou je haar niet meer moeten zien.
Non dovreste comportarvi cosė. - Jullie zouden je niet zo moeten gedragen.

- het uitdrukken van de toekomst in het verleden

Lui era sicuro che Paolo sarebbe arrivato in ritardo. - Hij was zeker dat Paolo te laat zou zijn.

- het uitdrukken van ongenoegen of ergernis

Come sarebbe a dire? - Wat bedoel je (te zeggen)?

- het aangeven dat een gebeurtenis of situatie plaatsvindt als aan een specifieke voorwaarde is voldaan (i.c.m. een conjunctief verleden tijd)

Se fossi ricco, comprerei una barca. - Als ik rijk was, zou ik een schip kopen.


Hulpmiddelen en oefeningen:
- YouTube-video (Engelstalig) met uitleg over het gebruik van il condizionale
- YouTube-video met oefening (Engelstalig): vervoegen van werkwoorden in il condizionale presente
- Zelfgemaakte Sporcle-quiz (typ): vervoegen van werkwoorden in il condizionale presente