Overzicht werkwoordsvormen

Onderstaande tabellen bevatten alle vijftien werkwoordsvormen van het Italiaans.

De passato remoto is in enkele Italiaanse regio's volop in gebruik en in de rest van Italië zeer beperkt.
De trapassato remoto komt bijna uitsluitend voor in oude teksten en wordt daarom verder niet besproken op deze website.

Bij gebruik van essere als hulpwerkwoord i.p.v. avere wordt een voltooid deelwoord vervoegd naar geslacht en aantal van het onderwerp.

QUIZ: koppel de vervoegingen aan de juiste werkwoordsvorm
QUIZ: alle uitgangen van regelmatige werkwoorden op -are
QUIZ: alle uitgangen van regelmatige werkwoorden op -ere
QUIZ: alle uitgangen van regelmatige werkwoorden op -ire
QUIZ: alle uitgangen van essere
QUIZ: alle uitgangen van avere
(geef na een antwoord van één letter een spatie om te bevestigen)

Toon tabel vervoegingen are-werkwoord

Regelmatige werkwoorden op -are
INDICATIVO io tu lui / lei noi voi loro
presente -o -i -a -iamo -ate -ano
imperfetto -avo -avi -ava -avamo -avate -avano
passato remoto -ai -asti -ammo -aste -arono
futuro semplice -erò -erai -erà -eremo -erete -eranno
passato prossimo ho -ato hai -ato ha -ato abbiamo -ato avete -ato hanno -ato
trapassato prossimo avevo -ato avevi -ato aveva -ato avevamo -ato avevate -ato avevano -ato
trapassato remoto ebbi -ato avesti -ato ebbe -ato avemmo -ato aveste -ato ebbero -ato
futuro anteriore avrò -ato avrai -ato avrà -ato avremo -ato avrete -ato avranno -ato
IMPERATIVO io tu lui / lei noi voi loro
presente - -a -i -iamo -ate -ino
CONGIUNTIVO io tu lui / lei noi voi loro
presente -i -i -i -iamo -iate -ino
imperfetto -assi -assi -asse -assimo -aste -assero
passato abbia -ato abbia -ato abbia -ato abbiamo -ato abbiate -ato abbiano ato
trapassato avessi -ato avessi -ato avesse -ato avessimo -ato aveste -ato avessero -ato
CONDIZIONALE io tu lui / lei noi voi loro
presente -erei -eresti -erebbe -eremmo -ereste -erebbero
passato avrei -ato avresti -ato avrebbe -ato avremmo -ato avreste -ato avrebbero -ato

Toon tabel vervoegingen ere-werkwoord

Regelmatige werkwoorden op -ere
INDICATIVO io tu lui / lei noi voi loro
presente -o -i -e -iamo -ete -ono
imperfetto -evo -evi -eva -evamo -evate -evano
passato remoto -ei -esti -emmo -este -erono
futuro semplice -erò -erai -erà -eremo -erete -eranno
passato prossimo ho -uto hai -uto ha -uto abbiamo -uto avete -uto hanno -uto
trapassato prossimo avevo -uto avevi -uto aveva -uto avevamo -uto avevate -uto avevano -uto
trapassato remoto ebbi -uto avesti -uto ebbe -uto avemmo -uto aveste -uto ebbero -uto
futuro anteriore avrò -uto avrai -uto avrà -uto avremo -uto avrete -uto avranno -uto
IMPERATIVO io tu lui / lei noi voi loro
presente - -i -a -iamo -ete -ano
CONGIUNTIVO io tu lui / lei noi voi loro
presente -a -a -a -iamo -iate -ano
imperfetto -essi -essi -esse -essimo -este -essero
passato abbia -uto abbia -uto abbia -uto abbiamo -uto abbiate -uto abbiano -uto
trapassato avessi -uto avessi -uto avesse -uto avessimo -uto aveste -uto avessero -uto
CONDIZIONALE io tu lui / lei noi voi loro
presente -erei -eresti -erebbe -eremmo -ereste -erebbero
passato avrei -uto avresti -uto avrebbe -uto avremmo -uto avreste -uto avrebbero -uto

Passato remoto: voor de eerste en derde persoon enkelvoud en derde persoon meervoud bestaan alternatieve vormen, respectievelijk: -etti, -ette en -ettero.


Toon tabel vervoegingen ire-werkwoord

Regelmatige werkwoorden op -ire
INDICATIVO io tu lui / lei noi voi loro
presente* -o -i -e -iamo -ite -ono
imperfetto -ivo -ivi -iva -ivamo -ivate -ivano
passato remoto -ii -isti -immo -iste -irono
futuro semplice -irò -irai -irà -iremo -irete -iranno
passato prossimo ho -ito hai -ito ha -ito abbiamo -ito avete -ito hanno -ito
trapassato prossimo avevo -ito avevi -ito aveva -ito avevamo -ito avevate -ito avevano -ito
trapassato remoto ebbi -ito avesti -ito ebbe -ito avemmo -ito aveste -ito ebbero -ito
futuro anteriore avrò -ito avrai -ito avrà -ito avremo -ito avrete -ito avranno -ito
IMPERATIVO io tu lui / lei noi voi loro
presente* - -i -a -iamo -ite -ano
CONGIUNTIVO io tu lui / lei noi voi loro
presente* -a -a -a -iamo -iate -ano
imperfetto -issi -issi -isse -issimo -iste -issero
passato abbia -ito abbia -ito abbia -ito abbiamo -ito abbiate -ito abbiano -ito
trapassato avessi -ito avessi -ito avesse -ito avessimo -ito aveste -ito avessero -ito
CONDIZIONALE io tu lui / lei noi voi loro
presente -irei -iresti -irebbe -iremmo -ireste -irebbero
passato avrei -ito avresti -ito avrebbe -ito avremmo -ito avreste -ito avrebbero -ito

* werkwoordsvormen waarbij werkwoorden als capire -isc- krijgen in enkelvoud en derde persoon meervoud


Toon tabel vervoegingen 'essere'

Onregelmatig werkwoord: essere
INDICATIVO io tu lui / lei noi voi loro
presente sono sei è siamo siete sono
imperfetto ero eri era eravamo eravate erano
passato remoto fui fosti fu fummo foste furono
futuro semplice sarò sarai sarà saremo sarete saranno
passato prossimo sono stato sei stato è stato siamo stati siete stati sono stati
trapassato prossimo ero stato eri stato era stato eravamo stati eravate stati erano stati
trapassato remoto fui stato fosti stato fu stato fummo stati foste stati furono stati
futuro anteriore sarò stato sarai stato sarà stato saremo stati sarete stati saranno stati
IMPERATIVO io tu lui / lei noi voi loro
presente - sii sia siamo siate siano
CONGIUNTIVO io tu lui / lei noi voi loro
presente sia sia sia siamo siate siano
imperfetto fossi fossi fosse fossimo foste fossero
passato sia stato sia stato sia stato siamo stati siate stati siano stati
trapassato fossi stato fossi stato fosse stato fossimo stati foste stati fossero stati
CONDIZIONALE io tu lui / lei noi voi loro
presente sarei saresti sarebbe saremmo sareste sarebbero
passato sarei stato saresti stato sarebbe stato saremmo stati sareste stati sarebbero stati

Toon tabel vervoegingen 'avere'

Onregelmatig werkwoord: avere
INDICATIVO io tu lui / lei noi voi loro
presente ho hai ha abbiamo avete hanno
imperfetto avevo avevi aveva avevamo avevate avevano
passato remoto ebbi avesti ebbe avemmo aveste ebbero
futuro semplice avrò avrai avrà avremo avrete avranno
passato prossimo ho avuto hai avuto ha avuto abbiamo avuto avete avuto hanno avuto
trapassato prossimo avevo avuto avevi avuto aveva avuto avevamo avuto avevate avuto avevano avuto
trapassato remoto ebbi avuto avesti avuto ebbe avuto avemmo avuto aveste avuto ebbero avuto
futuro anteriore avrò avuto avrai avuto avrà avuto avremo avuto avrete avuto avranno avuto
IMPERATIVO io tu lui / lei noi voi loro
presente - abbi abbia abbiamo abbiate abbiano
CONGIUNTIVO io tu lui / lei noi voi loro
presente abbia abbia abbia abbiamo abbiate abbiano
imperfetto avessi avessi avesse avessimo aveste avessero
passato abbia avuto abbia avuto abbia avuto abbiamo avuto abbiate avuto abbiano avuto
trapassato avessi avuto avessi avuto avesse avuto avessimo avuto aveste avuto avessero avuto
CONDIZIONALE io tu lui / lei noi voi loro
presente avrei avresti avrebbe avremmo avreste avrebbero
passato avrei avuto avresti avuto avrebbe avuto avremmo avuto avreste avuto avrebbero avuto