Bezittelijk voornaamwoord - il pronome/aggettivo* possessivo

* in het Italiaans wordt deze woordsoort meestal gezien als een type bijvoeglijk naamwoord

Bezittelijk voornaamwoord (bijvoeglijk)
Nederlands man. ev. man. mv. vr. ev. vr. mv.
mijn mio miei mia mie
jouw tuo tuoi tua tue
zijn/haar/uw suo suoi sua sue
ons/onze nostro nostri nostra nostre
jullie vostro vostri vostra vostre
hun loro loro loro loro
Staat het bezittelijk vnw. meteen achter een lidwoord dan wordt een eventuele lo, l' of gli vervangen door het 'gewone' lidwoord:
de dieren = gli animali; jouw dieren = i tuoi animali
de geesten = gli spiriti; jullie geesten = i vostri spiriti
QUIZ: korte zinnen met bezittelijk voornaamwoord vertalen naar het Italiaans
(zonder nadruk dus geen pers. vnw. en het bezittelijk vnw. wordt voor het zelfstandig nw. geplaatst)

In het Nederlands is er één vorm per 'persoon' plus drie extra: mijn, jouw en uw (informeel-formeel), zijn en haar (man-vrouw), ons/onze (enkelvoud-meervoud), jullie, hun. Het geslacht en aantal van het zelfstandig naamwoord speelt in het Nederlands geen rol.

In het Italiaans is het geslacht van de persoon op wie het bezit betrekking heeft, dus de bezitter, NIET van belang.
Daarentegen zijn het geslacht en aantal van het zelfstandig naamwoord WEL van belang.

mijn wereld => de wereld = il mondo = mannelijk enkelvoud => il mio mondo
mijn werelden => de werelden = i mondi = mannelijk meervoud => i miei mondi
mijn leven => het leven = la vita = vrouwelijk enkelvoud => la mia vita
mijn levens => de levens = le vite = vrouwelijk meervoud => le mie vite

jouw dieren => de dieren = gli animali = mannelijk meervoud => i tuoi animali
onze aarde => de aarde = la terra = vrouwelijk enkelvoud => la nostra terra
jullie geesten => de geesten = gli spiriti = mannelijk meervoud => i vostri spiriti
zijn verstand => het verstand = la mente = vrouwelijk enkelvoud => la sua mente
haar liefde => de liefde = l'amore = mannelijk enkelvoud => il suo amore
uw dood => de dood = la morte = vrouwelijk enkelvoud => la Sua morte


Bezittelijk voornaamwoord i.c.m. familieleden

Als een bezittelijk voornaamwoord gecombineerd wordt met de aanduiding van een enkelvoudig familielid dan wordt het lidwoord meestal weggelaten, behalve bij loro.
Voorbeelden: mio padre, mia madre, il loro padre.

Echter, bij verkleinwoorden wordt het lidwoord wel gebruikt:
Voorbeelden: la tua mamma, il mio papà, il mio babbo (alternatief voor papà in een deel van Italië).
Meer voorbeelden: il mio fratellino (mijn broertje), la mia cuginetta (mijn nichtje, dochter van oom/tante).

Wanneer een bijvoeglijk naamwoord is toegevoegd wordt het lidwoord ook gebruikt:
Voorbeelden: la mia sorella maggiore (mijn oudere zus), la mia amata madre (mijn geliefde moeder).

Let op:
La mia famiglia => het woord is enkelvoud maar het woord slaat op een groep van familieleden.
Il suo amico => 'amico' duidt geen familielid aan.
YouTube: uitlegvideo (in het Engels) met oefeningen: wel of geen lidwoord bij familieleden