Conjunctief: onvoltooid verleden tijd - il congiuntivo imperfetto

Regelmatig werkwoord - il verbo regolare

Vorming: stam + uitgang.

Regelmatig werkwoord
persoon -are -ere -ire
io -assi -essi -issi
tu
lui / lei -asse -esse -isse
noi -assimo -essimo -issimo
voi -aste -este -iste
loro -assero -essero -issero

De eerste en tweede persoon enkelvoud, de io- en tu-vorm, zijn gebaseerd op de tweede persoon enkelvoud van de passato remoto waarbij uitgang -sti verandert in -ssi.
De tweede persoon meervoud, de voi-vorm, is gelijk aan die van de passato remoto.Onregelmatige werkwoorden - i verbi irregolari

Onregelmatige werkwoorden
werkwoord io tu lui / lei noi voi loro
essere fossi fosse fossimo foste fossero
stare stessi stesse stessimo steste stessero
dare dessi desse dessimo deste dessero
Bovenstaande onregelmatige werkwoorden gebruiken niet hun gewone stam. Ze zijn wel af te leiden van de tweede persoon enkelvoud van de passato remoto.

Bere, dire, fare en werkwoorden op -rre gebruiken hun oude onverkorte stammen/infinitieven (net als de indicativo imperfetto):
bevere, dicere, facere, conducere (condurre), ponere (porre), distraere (distrarre), enzovoort.
QUIZ: vervoegen van regelmatige + onregelmatige werkwoordenGebruik met voorbeelden

 • Gelijktijdigheid van de bijzin met een congiuntivo veroorzakende hoofdzin in de indicativo imperfetto

 • Pensavo che tu vivessi in Italia. = Ik dacht dat jij in Italië woonde.
  Speravo che vinceste. = Ik hoopte dat jullie zouden winnen [of letterlijk: wonnen].
  Andavo in bicicletta nonostante piovesse. = Ik ging fietsen ook al regende het.
 • Hypothetische mogelijkheid (periodo ipotetico) met een condizionale presente in de hoofdzin

 • (Che) cosa faresti se tutto fossi possibile? = Wat zou jij doen als alles mogelijk was?
  Se fossi ricco, comprerei una barca. = Als ik rijk was, zou ik een schip kopen.
 • Een bijzin over het heden die begint met het voegwoord come se of magari

 • È come se non interessassero a nessuno. = Het is alsof het hen niets interesseert.
  Magari fosse vero! = Was het maar waar!