Conjunctief: voltooid tegenwoordige en verleden tijd - il congiuntivo passato e trapassato

Congiuntivo passato

Vorming: vervoeging van avere of essere in de congiuntivo presente + voltooid deelwoord

Sono felice che tu sia venuto. = Ik ben blij dat je bent gekomen.
Sono sorpreso che tu abbia lavato i piatti. = Ik ben verrast dat je de afwas hebt gedaan.
L'hai fatto senza che io abbia saputo mai. = Je hebt het gedaan zonder dat ik het ooit heb geweten.Congiuntivo trapassato

Vorming: vervoeging van avere of essere in de congiuntivo imperfetto + voltooid deelwoord


Gebruik met voorbeelden

  • Hypothetische mogelijkheid (periodo ipotetico) met een condizionale passato in de hoofdzin

  • Mi sarebbe piaciuto che tu fossi venuto. = Ik had het leuk gevonden als jij zou zijn gekomen.
  • Een bijzin over het verleden die begint met het voegwoord come se of magari

  • È come se non avessero interessato a nessuno. = Het is alsof het hen niets interesseerde.
    Magari lo avessi saputo! = Had ik dat maar geweten!
    Bij gebruik van het hulpwerkwoord essere wordt het voltooid deelwoord vervoegd naar geslacht en aantal van het onderwerp.