Over deze website

Deze website is door mij, Andries Wijma, opgezet als hulpmiddel voor mijzelf en mijn broer om de Italiaanse taal te leren.
Het is een hobbyproject en dat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen is in de eerste plaats een bijkomstigheid.
Ik begin daar wel meer rekening mee te houden en heb daarom deze toelichting geschreven.

De informatie op deze website is door mij verzameld en bewerkt en ik heb een zekere drang naar nauwkeurigheid.
Ik ben echter geen leraar, spreek niet vloeiend Italiaans en ben dus zeker geen autoriteit op het gebied van de Italiaanse taal.

Sinds 2017 is de website gaandeweg gegroeid en mijn voornemen is om deze nog verder door te ontwikkelen.
Dat zal waarschijnlijk in 2024 weer zijn, want in 2023 werk ik vooral aan mijn Duitse taalwebsite.

Reacties, opmerkingen, vragen en suggesties kunnen worden gestuurd naar: .Opzet en opmaak

De website is opgezet om snel en overzichtelijk informatie te presenteren en is gebouwd als framespagina (deelpagina's binnen een webpagina).
Het kleurenschema is losjes gebaseerd op de Italiaanse vlag, waarbij het wit alleen op de beginpagina terugkomt.
De website voldoet technisch en uiterlijk niet aan de moderne standaarden. Het is niet mijn streven om dat wel te bereiken.
Aanpassingen aan de werking en de opmaak van de website zullen wel af en toe worden doorgevoerd.

De website is geoptimaliseerd voor een schermresolutie van 1920x1080 pixels.

Inhoud

De informatie is door mij verzameld door het combineren van verscheidende bronnen.
Omdat informatie zelden op één bron is gebaseerd is er geen directe bronvermelding.
Wel zijn er links naar informatiebronnen, vooral video's op YouTube, ter aanvulling en ondersteuning van teksten en overzichten.
De meestgebruikte bronnen voor woordbetekenis zijn te vinden op de beginpagina.

Deze website bevat vooral grammatica per onderdeel en lijsten van woorden per soort en per categorie.
Het ondersteunt een in eerste instantie textuele benadering van de Italiaanse taal.
Actieve oefeningen voor spreek- en luistervaardigheid en het schrijven van zinnen zijn hier niet te vinden.
Voorbeeldzinnen zullen in de toekomst wel een belangrijkere plaats innemen.

Woordenlijsten

In de woordenlijsten worden komma's gebruikt bij de opsomming van vergelijkbare vertalingen; puntkomma's scheiden vertalingen met (significant) betekenisverschil.
Geslacht en meervoud worden aangegeven indien afwijkend van de richtlijnen zoals vermeld op de pagina over de grammatica van het zelfstandig naamwoord.
De klemtoon van een woord wordt cursief aangegeven indien deze niet op de voorlaatste lettergreep valt en niet al door een accentteken aigu of grave wordt gemarkeerd.

Quizzen bij woordenlijsten

Woorden kunnen per woordenlijst worden geoefend, zowel Italiaans-Nederlands als Nederlands-Italiaans, in quizzen gemaakt via de Amerikaanse website Sporcle.
De categorie Topografie bevat daarnaast twee quizzen gemaakt via de Nederlandse website TopoMania.

Voor de Sporcle-quizzen geldt het volgende:

  • Bij vertaling naar het Nederlands kan het lidwoord worden weggelaten.
  • Bij vertaling naar het Italiaans moet het lidwoord altijd worden gegeven, ook als die in de quizopgave bij het Nederlands (omwille van ruimtebesparing) is weggelaten.
  • Accenttekens hoeven niet te worden gebruikt: een letter zonder accentteken volstaat altijd.

  • Indien een woord meerdere betekenissen heeft (in de woordenlijst gescheiden door een puntkomma) dan wordt tussen haakjes aangegeven hoeveel het er zijn.
  • Als niet alle betekenissen hoeven te worden gegeven dan wordt tussen haakjes het aantal gevraagde betekenissen aangegeven, bijv. twee van drie => (2/3).
  • Geef per betekenis één woord. Bijv.: la pubblicità (2) (in woordenlijst als: reclame; openbaarheid, publiciteit) => 'reclame' moet dan één van de twee gegeven woorden zijn.