Gemoedstoestanden - gli stati d'animo

QUIZ: gemoedstoestanden Italiaans-Nederlands
QUIZ: gemoedstoestanden Nederlands-Italiaans
Gemoedstoestanden
Italiaans Nederlands
sto bene het gaat goed met mij / ik ben in orde
sto male het gaat slecht met mij / ik ben ziek
sono felice ik ben blij / gelukkig
sono triste ik ben verdrietig
sono infelice ik ben ongelukkig / verdrietig
sono arrabbiato ik ben boos
ho paura ik heb angst / ben bang
sono impaurito ik ben bang / angstig
sono spaventato ik ben bang / angstig
sono contento ik ben tevreden / voldaan
sono soddisfatto ik ben tevreden / voldaan
sono insoddisfatto ik ben ontevreden / onvoldaan
sono depresso ik ben depressief
sono allegro ik ben vrolijk
sono scatenato ik ben uitgelaten / ontketend
sono tranquillo ik ben rustig / kalm
sono stanco ik ben moe
sono riposato ik ben uitgerust
sono sorpreso ik ben verbaasd / verrast
sono stupito ik ben verbaasd / verrast
sono meravigliato ik ben verbaasd / verrast
sono sano ik ben gezond
sono malato ik ben ziek
sono innamorato ik ben verliefd
sono annoiato ik ben verveeld
mi annoio ik verveel me
sono agitato ik ben opgewonden / onrustig
sono nervoso ik ben zenuwachtig / nerveus
sono impegnato ik ben bezig / heb het druk
sono occupato ik ben bezig / heb het druk
sono preoccupato ik ben bezorgd / maak me zorgen
sono furioso ik ben woedend
sono timido ik ben verlegen
mi vergogno ik schaam me
sono imbarazzato ik ben beschaamd
sono di fretta ik heb haast
sono disgustato ik walg (ervan)
sono sollevato ik ben opgelucht
mi sento... ik voel me...
un po' een beetje / nogal
sono offeso ik ben beledigd
sono esausto ik ben uitgeput
sono distrutto ik ben kapot / gebroken
sono confuso ik ben verward / in de war
mi sento giù ik voel me neerslachtig ('down')
ho fame ik heb honger
ho sete ik heb dorst
ho mal di testa ik heb hoofdpijn
ho sonno ik heb slaap
sono deluso ik ben teleurgesteld
sono rilassato ik ben ontspannen
sono ansioso ik ben angstig / begerig
sono geloso ik ben jaloers
sono frustrato ik ben gefrustreerd
ho speranza ik heb hoop / ben hoopvol
sono speranzoso ik heb hoop / ben hoopvol
mi sento in colpa ik voel me schuldig
sono ottimista ik ben optimist(isch)
sono pessimista ik ben pessimist(isch)
sono disperato ik ben wanhopig
sono sicuro di me ik ben zelfverzekerd
sono insicuro ik ben onzeker
mi sento solo ik voel me eenzaam

Gemoedstoestanden (extra)
Italiaans Nederlands
sono assonnato ik ben slaperig
sono permaloso ik ben prikkelbaar / lichtgeraakt
sono seccato ik ben ontstemd / geërgerd
sono infastidito ik ben ontstemd / geërgerd
sono fiero di te ik ben trots op jou
sono orgoglioso di te ik ben trots op jou
sono invidioso ik ben afgunstig
sono scontroso ik ben chagrijnig
sono sospettoso ik ben achterdochtig / wantrouwig
sono emozionato ik ben opgewonden / enthousiast
sono entusiasta ik ben enthousiast
sono aggressivo ik ben agressief
sono lieto ik ben verheugd / opgetogen
sono scioccato ik ben geschokt
sono sconvolto ik ben overstuur / ontzet
sono modesto ik ben bescheiden