Onvoltooid verleden tijd - l'imperfetto (dell'indicativo)

Regelmatig werkwoord - il verbo regolare

Vorming: stam + uitgang.

Regelmatig werkwoord
persoon -are -ere -ire
io -avo -evo -ivo
tu -avi -evi -ivi
lui / lei -ava -eva -iva
noi -avamo -evamo -ivamo
voi -avate -evate -ivate
loro -avano -evano -ivanoOnregelmatig werkwoord - il verbo irregolare

Onregelmatige werkwoorden
werkwoord io tu lui / lei noi voi loro
essere ero eri era eravamo eravate erano
fare facevo facevi faceva facevamo facevate facevano
dire dicevo dicevi diceva dicevamo dicevate dicevano
bere bevevo bevevi beveva bevevamo bevevate bevevano
porre ponevo ponevi poneva ponevamo ponevate ponevano

QUIZ: vervoegen van regelmatige en onregelmatige werkwoorden in l'imperfettoGebruik met voorbeelden

 • Beschrijven van een situatie, omstandigheid, plaats, persoon, achtergrond, kleding, uiterlijk

 • Il vento veniva da nord. = De wind kwam vanuit het noorden.
  Il cibo era delizioso. = Het eten was heerlijk.
 • Gewoonte of herhaalde handeling

 • Quando era piccolo, giocavo spesso con i Lego. = Toen ik jong was, speelde ik vaak met lego.
  La domenica mangiavamo sempre la zuppa. = Op zondag aten we altijd soep.
 • Gelijktijdige handelingen of gebeurtenissen

 • Mentre la mia ragazza faceva la spesa, io facevo una passeggiata. = Terwijl mijn vriendin de boodschappen deed, maakte ik een wandeling.
 • Handeling of gebeurtenis die wordt onderbroken door een andere handeling of gebeurtenis

 • Mentre lui lavava i piatti, ha ricevuto una visita. = Terwijl hij aan het afwassen was, kreeg hij bezoek.
 • Gelijktijdigheid van de hoofdzin met een congiuntivo imperfetto in de bijzin

 • Speravo che stasera tu venissi da me. = Ik hoopte dat jij vanavond naar mij zou komen.
 • Indirecte manier om (in de spreektaal) een vraag of intentie kenbaar te maken, als alternatief voor de condizionale

 • Volevo chiederti qualcosa. = Ik wilde je iets vragen.
  In de informele spreektaal wordt de indicativo imperfetto in veel meer gevallen ingezet in de plaats van de condizionale of de congiuntivo.