Klinkers

De uitspraak van Italiaanse klinkers kent, in tegenstelling tot het Nederlands (en het Engels), weinig variatie.
Het Nederlandse woord 'kenteken' bevat drie verschillende uitspraken van de letter E: ken-tee-kun.
Ook voor de klinkers A, I, O en U bestaan in het Nederlands duidelijk onderscheidbare uitspraken, wisselend tussen kort en lang en open en gesloten.

In het Italiaans blijft de variatie beperkt tot een subtiel verschil in halfopen en halfgesloten uitspraak van de E en O.
De klanklengte van de Italiaanse A ligt tussen de Nederlandse korte en lange klank in.
De Italiaanse I en U worden uitgesproken als respectievelijk de Nederlandse klanken 'ie' en 'oe' (en nooit als de korte Nederlandse klanken in bijv. 'kip' en 'hut').

(Half)open en (half)gesloten E's en O's

Het subtiele uitspraakverschil van de E en O is die van een iets meer gesloten mond tegenover een iets meer geopende mond.
Voor de Italiaanse O lijkt dat op het verschil tussen de O in de Nederlandse woorden 'bok' en 'hok'.
De halfgesloten E is minder gesloten en korter dan de E in het Nederlandse 'deken'. De open E lijkt op die in het Nederlandse woord 'bed'.

Dit onderscheid in uitspraak van de E en O is zelden noodzakelijk om je goed verstaanbaar te maken. Binnen Italië kent elke regio toch al zijn eigen nuances in uitspraak.
Als het gaat om het verschil tussen voegwoord e (gesloten) en werkwoordsvorm è (open) is het wel raadzaam om er rekening mee te houden.
Hetzelfde geldt voor voegwoord o (gesloten) en werkwoordsvorm ho (open).
Een E of O in een beklemtoonde lettergreep binnen een woord met meer dan twee lettergrepen is meestal open.

Accenttekens

Een accent grave markeert een (half)open uitspraak. Deze wordt gebruikt op:

Een accent aigu markeert een (half)gesloten uitspraak. Deze wordt gebruikt op:
YouTube: uitlegvideo (in het Engels): uitspraak van de klinkers
YouTube: uitlegvideo (in het Engels): open en gesloten klinkers in woorden

Klinkercombinaties en tweeklanken

De uitspraak van twee klinkers achter elkaar is vooral afhankelijk van welke klinkers worden gebruikt en waar de klemtoon van het woord ligt: