Onbepaalde voornaamwoorden - i pronomi indefiniti

QUIZ: onbepaalde voornaamwoorden Italiaans-Nederlands
QUIZ: onbepaalde voornaamwoorden Nederlands-Italiaans
Onbepaalde voornaamwoorden
Italiaans Nederlands
tutto alles, helemaal
niente niets
nulla niets
qualcosa iets
qualcuno iemand
nessuno niemand, geen
tutti iedereen, allen
altro ander; nog een
proprio eigen
chiunque wie dan ook
qualunque (cosa) welk(e)/wat dan ook
qualsiasi (cosa) welk(e)/wat dan ook
ogni ieder, elk
ciascuno ieder, elk
ognuno ieder, elk
entrambi allebei
alcuni enkele, een paar
qualche enkele, een paar
parecchio aardig wat


Onbepaalde voornaamwoorden