Tegenwoordig deelwoord - il participio presente

Vorming: stam + uitgang.

Regelmatig tegenwoordig deelwoord
uitgang werkwoord uitgang tegenw. deelw.
-are -ante
-ere -ente
-ire -ente

Onregelmatige vormenGebruik

Het werkwoordelijk gebruik van de participio presente is, net als het tegenwoordig deelwoord in het Nederlands, zeer beperkt.
Het komt hoofdzakelijk voor in formele geschreven teksten.

In het Nederlands wordt het tegenwoordig deelwoord als volgt gevormd: infinitief + d(e).
Om tot een zin in modern Nederlands te komen is een aangepaste zinsopbouw nodig.
un libro contenente molto informazione = een boek bevattend veel informatie => een boek dat veel informatie bevat

Niettemin is het tegenwoordig deelwoord alom aanwezig in de Italiaanse taal, voornamelijk als bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord.
In veel gevallen is een letterlijke vertaling van het tegenwoordig deelwoord naar het Nederlands niet geschikt.

Als bijvoeglijk naamwoord

pesare => pesante = wegen => zwaar (letterlijk: 'wegend')
differire => differente = verschillen => verschillend
interessare => interessante = interesseren => interessant
divertire => divertente = vermaken => vermakelijk
esigere => esigente = eisen => veeleisend
precedere => precedente = voorafgaan => voor(af)gaand
sorprendere => sorprendente = verrassen => verrassend

Als zelfstandig naamwoord

cantare => cantante = zingen => zanger
amare => amante = liefhebben => geliefde
conoscere => conoscente = kennen => bekende, kennis
abitare => abitante = bewonen => inwoner, bewoner
mendicare => mendicante = bedelen => bedelaar
partecipare => partecipante = deelnemen => deelnemer
insegnare => insegnante = (aan)leren, onderwijzen => leraar, onderwijzer

correre => corrente = rennen => stroom
negoziare => negoziante = (onder)handelen => winkelier
parlare + alto => altoparlante = spreken + luid => luidspreker

Als voorzetsel


In andere woordsoorten komen ook tegenwoordige deelwoorden voor, bijvoorbeeld het voorzetsel durante:
durare => durante = (voort)duren => gedurende