Rollen en personages

Deze categorie bevat woorden die een rol of kenmerk van een persoon beschrijven in een bepaalde context, niet betreffende familie of beroepen.
Een groot deel van deze woorden kan ook als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt.


QUIZ: rollen en personages Italiaans-Nederlands
QUIZ: rollen en personages Nederlands-Italiaans
Rollen en personages
Italiaans Nederlands
individuo individu
utente gebruiker
alleato bondgenoot
nemico vijand
ospite gast; gastheer/-vrouw
indigeno autochtoon, inboorling
residente inwoner, bewoner, ingezetene
abitante inwoner, bewoner
cittadino (staats)burger, onderdaan, stedeling
suddito onderdaan
straniero vreemdeling, buitenlander
forestiero vreemdeling, buitenlander
estraneo vreemde, vreemdeling, buitenstaander
immigrante, immigrato immigrant
emigrante, emigrato emigrant
rifugiato vluchteling
turista toerist
visitatore bezoeker
recluso kluizenaar; gevangene
mendicante bedelaar
senzatetto dakloze
barbone zwerver [ook: poedel [hondenras]]
vagabondo zwerver
girovago zwerver
membro lid
dilettante amateur
inquilino huurder
coinquilino huisgenoot, kamergenoot
autore auteur, schrijver, maker, dader, pleger
cacciatore jager [ook figuurlijk]
paziente patiënt [als bijv.nw.: geduldig]
spettatore toeschouwer
astante omstander
tifoso supporter, fan [ook: tyfuspatiënt]
sostenitore aanhanger, supporter, voorstander, ondersteuner
specialista specialist
esperto deskundige, expert
principiante beginneling, beginner
coetaneo leeftijdsgenoot
assistente assistent
superstite overlevende
sopravvissuto overlevende
interessato belanghebbende, betrokkene, belangstellende, geïnteresseerde
spia (f) spion, verklikker
erede erfgenaam
partecipante deelnemer
appassionato liefhebber
sosia (m/f) dubbelganger
interlocutore gesprekspartner
studente student
alunno leerling, scholier, pupil
allievo leerling, scholier, pupil
apprendista stagiair
eterosessuale hetero
omosessuale homo
lesbica lesbienne

Fantasie/verkleed (extra)
Italiaans Nederlands
pagliaccio clown
gigante reus
strega heks
stregone tovenaar
mago tovenaar, magiër
Babbo Natale Kerstman
alieno buitenaards wezen
sirena zeemeermin
unicorno eenhoorn
drago draak
fantasma (m) spook
mostro monster
nano dwerg
gnomo kabouter
fata fee