Tijd en datum

QUIZ: tijd en datum Italiaans-Nederlands
QUIZ: tijd en datum Nederlands-Italiaans
Tijd en datum
Italiaans Nederlands
tempo tijd [ook: het weer]
giorno dag
notte (f) nacht
mattino/mattina ochtend
pomeriggio [-] middag
sera avond
ora uur
minuto minuut
secondo seconde
settimana week
fine settimana (m) weekeinde
mese (m) maand
trimestre (m) kwartaal
anno jaar
decennio [-] decennium
secolo eeuw
millennio [-] millennium
oggi vandaag
domani morgen
dopodomani overmorgen
ieri gisteren
l'altro ieri eergisteren
questa settimana deze week
settimana prossima volgende week
settimana scorsa vorige week
tre settimane fa drie weken geleden
stamattina vanochtend
questo/oggi pomeriggio vanmiddag
stasera vanavond
stanotte vannacht
lunedì maandag
martedì dinsdag
mercoledì woensdag
giovedì donderdag
venerdì vrijdag
sabato zaterdag
domenica zondag
gennaio januari
febbraio februari
marzo maart
aprile april
maggio mei
giugno juni
luglio juli
agosto augustus
settembre september
ottobre oktober
novembre november
dicembre december
stagione jaargetijde, seizoen
primavera lente, voorjaar
estate (f) zomer
autunno herfst, najaar
inverno winter
alba dageraad, ochtendgloren
levar/levata/sorgere del sole zonsopkomst
tramonto (zons)ondergang
crepuscolo schemering
mezz'ora half uur
quarto (d'ora) kwartier
data datum

Korte zinnen aangaande tijd
Italiaans Nederlands
Che ore sono? Hoe laat is het?
Che ora è? Hoe laat is het?
Sono le ... (due/sei/undici). Het is ... (twee/zes/elf) uur.
È l'una. Het is één uur.
Sono le ... in punto. Het is precies ... uur.
Sono le ... (undici) e dieci. Het is tien over ... (elf).
Sono le ... (sette) e un quarto. Het is kwart over ... (zeven).
Sono le ... (sei) e venticinque. Het is vijf voor half ... (zeven).
Sono le ... (undici) e mezza/-o. Het is half ... (twaalf).
Sono le ... (due) e trentacinque. Het is vijf over half ... (drie).
Sono le ... (quattro) meno venti. Het is twintig voor ... (vier).
Sono le ... (tre) meno un quarto. Het is kwart voor ... (drie).
Manca un quarto alle ... (tre). Het is kwart voor ... (drie).
Sono le ... (due) e tre quarti. Het is kwart voor ... (drie).
Sono le ... (sei) meno dieci. Het is tien voor ... (zes).
Mancano dieci minuti alle ... (sei). Het is tien voor ... (zes).
Sono le venti / otto di sera. Het is acht uur 's avonds.
È mezzogiorno. Het is twaalf uur 's middags.
È mezzanotte. Het is middernacht (0:00).
È mezzagiorno e mezza/-o. Het is half één 's middag.
È mezzanotte e mezza/-o. Het is half één 's nachts.
Sono le dodici. Het is twaalf uur.
... di mattina/-o/sera/notte. ...'s ochtends/avonds/nachts.
... del pomeriggio. ...'s middags
A che ora? Hoe laat? / Op welk tijdstip?
Sono quasi ... (le cinque). Het is ongeveer... (vijf uur).
Tutti i giorni. Elke dag / dagelijks.
... (Due) volte al giorno. ... (Twee) keer per dag.

YouTube: uitlegvideo over het uitdrukken van tijd (in het Italiaans, met tekst in het Engels)
Korte zinnen aangaande datum
Italiaans Nederlands
Che giorno è (oggi)? Welke dag is het (vandaag)?
Il primo/1ᴼ maggio. Eén / 1 mei.
Il due/2 maggio. Twee / 2 mei.
Venerdì 12 agosto 1988. Vrijdag 12 augustus 1988.
Sei nato il 12 agosto 1988. Jij bent geboren op 12 augustus 1988.
Io sono nato nel 1982. Ik ben geboren in 1982.
Natale cade in dicembre. Kerst valt in december.
L'anno 2000. Het jaar 2000.
Gli anni novanta/'90/1990. De jaren (negentien)negentig.
Il XX secolo. De 20e eeuw.
Il ventesimo secolo. De 20e eeuw.
Il Novecento. De 20e eeuw.
a.C. (avanti Cristo) vóór Christus
d.C. (dopo Cristo) na Christus
Voorzetsels i.c.m. tijd en datum

Woorden van tijd, datum en tijdsduur kunnen worden gecombineerd met diverse voorzetsels, waarbij voorzetsel en lidwoord indien mogelijk worden samengetrokken.

Onderstaand een lijst met voorbeelden:

a = om - all'una, alle due
in = in - nel gennaio, nel 1984, nell'anno 1984, nell'agosto 1988
intorno a = rond, circa - intorno all'una, intorno alle due, intorno al 1984 - intorno all'anno 1984
verso = tegen, rond, circa - verso l'una, verso le due, verso il 1984, verso l'anno 1984
fino a = tot - fino all'una, fino alle due, fino al 1984, fino all'anno 1984
da = sinds - dall'una, dalle due, dal 1984, dall'anno 1984, dall'agosto (del) 1988, da un'ora, da due giorni
da... a... = van ... tot ... - dall'una alle due, dal 1939 al 1945, dall'anno 1939 all'anno 1945
tra/fra ... e ... = tussen - tra/fra l'una e le due, tra/fra il 1984 ed il 1988, tra/fra l'anno 1984 e l'anno 1988
tra/fra = over - tra/fra dieci secondi/minuti, tra/fra un'ora, tra/fra due ore tra/fra due settimane/mesi/anni
prima di = vóór - prima delle undici, prima di agosto, prima del 2018
dopo = na - dopo le undici, dopo agosto, dopo il 2018
entro = binnen - entro un'ora, entro due settimane, entro tre mesi, entro cinque anni
per = voor / gedurende / tegen - per stasera (voor); per due ore (voor/gedurende); per le cinque (tegen)


QUIZ: zinnen aangaande tijd en datum Nederlands-Italiaans