Uitdrukkingen

Op deze pagina staat een lijst van uitdrukkingen met meestal een sterk figuurlijke betekenis. Spreekwoorden ontbreken.

QUIZ: uitdrukkingen Italiaans-Nederlands
QUIZ: uitdrukkingen Nederlands-Italiaans
Uitdrukkingen
Italiaans Nederlands
non vedo l'ora ik kan niet wachten, ik kijk ernaar uit
prendere in giro in de maling nemen, in het ootje nemen
alle calcagna op de hielen (zitten), er vlak achteraan
acceleratore a tavoletta plankgas, volgas
al verde blut
detto fatto zo gezegd zo gedaan
gatta ci cova hier klopt iets niet, dit zaakje stinkt
voler(e) bene houden van (iemand), geven om (iemand)
far(e) schifo weerzinwekkend zijn; slecht/waardeloos zijn [inf.]
aver(e) culo een geluksvogel zijn, veel geluk hebben
far(e) caso (a) letten op, aandacht schenken aan
gomma a terra lekke band
fatti i fatti tuoi bemoei je met je eigen zaken
(non) mi va ik wil wel/niet, ik heb wel/geen zin
lasciar perdere laten rusten, loslaten
alle prese con worstelend met
senza scrupoli gewetenloos
chiudere i battenti de deuren sluiten [definitief stoppen]
non valere un fico secco waardeloos zijn
essere/sentirsi in vena (di) in de stemming zijn (om)
fare il punto de balans opmaken
fai/fa' come ti pare je gaat je gang maar, je moet het zelf weten
qualcosa non va er klopt iets niet, er is iets mis
qualcosa non quadra er klopt iets niet, er is iets mis
coi / con i fiocchi met alles erop en eraan
per un bel pezzo voor lange tijd
entrare nel vivo tot de kern komen
mettercela tutta zijn uiterste beste doen, alles geven
fare due/quattro chiacchiere een praatje maken, even praten
avere/tenere in pugno in de hand hebben, te pakken hebben, onder controle hebben
mi tocca [+inf.] ik moet ... [tegen mijn zin]