Zelfstandig naamwoord en lidwoord - il sostantivo e l'articolo

Zelfstandig naamwoord - il sostantivo (o: il nome)

De meeste Italiaanse zelfstandige naamwoorden eindigen op een klinker:
eindigend op -o => meestal mannelijk, meervoud -i
eindigend op -a => meestal vrouwelijk, meervoud -e
eindigend op -e => mannelijk of vrouwelijk, meervoud -i

Mannelijk

Vrouwelijk


Woorden op -ista zijn mannelijk of vrouwelijk naar gelang de persoon die ze aanduiden, zoals: il giornalista (=journalist), la giornalista (=journaliste).Woorden waarbij de meervoudsvorm meestal gelijk is aan het enkelvoud:

Een woord op -io krijgt een meervoud van -i (onbeklemtoonde laatste lettergreep) of -ii (beklemtoonde lettergreep). De letter -o verdwijnt dus.
Bepaald lidwoord - l'articolo determinativo

Bepaald lidwoord
lidwoord enkelvoud meervoud
mannelijk il
lo (l')
i
gli
vrouwelijk la (l') le

Voorbeelden

il testo (tekst), i testi
lo spazio (ruimte), gli spazi
lo zucchero (suiker), gli zuccheri
lo psicologo (psycholoog), gli psicologi
l'ufficio (kantoor), gli uffici
la parola (woord), le parole
l'acqua (water), le acque
il fiume (rivier), i fiumi
la luce (licht), le luci
il problema (probleem), i problemi [uitzondering]
la mano (hand), le mani [uitzondering]
la città (stad), le città
la crisi (crisis), le crisi
il computer, i computer
il re (koning), i re
lo zio (oom), gli zii [beklemtoonde i van -io]
QUIZ: woorden omzetten van enkelvoud naar meervoud en andersomOnbepaald lidwoord - l'articolo indeterminativo

Onbepaald lidwoord
lidwoord enkelvoud
mannelijk un
uno
vrouwelijk una (un')
Gebruik van het lidwoord

In de volgende gevallen wordt een lidwoord gebruikt terwijl dat in het Nederlands niet zo is:

In de volgende gevallen wordt een lidwoord gebruikt terwijl dat in het Nederlands soms wel en soms niet zo is:

In de volgende gevallen wordt het lidwoord weggelaten terwijl dat in het Nederlands niet zo is: