Voltooid deelwoord - il participio passato

QUIZ: oefen de onregelmatige voltooide deelwoorden Italiaans-Nederlands
QUIZ: oefen de onregelmatige voltooide deelwoorden Nederlands-Italiaans
Vorming: stam + uitgang.

Regelmatig voltooid deelwoord
werkwoord uitgang
werkwoorden op -are -ato
werkwoorden op -ere -uto
werkwoorden op -ire -ito
Regelmatige werkwoorden op -cere krijgen een extra letter -i- voor de uitgang i.v.m. de uitspraak, zoals:
piacere => piaciuto, tacere => taciuto, conoscere => conosciuto, crescere => cresciuto, giacere => giaciuto

De belangrijkste werkwoorden met een onregelmatig voltooid deelwoord:
essere => stato (gelijk aan die van stare)
venire => venuto (geldt ook voor afgeleiden als divenire, convenire, avvenire => divenuto, convenuto, avvenuto)
fare => fatto
dire => detto
bere => bevuto

Overige werkwoorden uit de werkwoordenlijst met een onregelmatig voltooid deelwoord (exclusief samengestelde en dubbele varianten):
aprire => aperto
rispondere => risposto
vivere => vissuto
vincere => vinto
perdere => perso [maar perduto bestaat ook]
chiedere => chiesto
rimanere => rimasto
prendere => preso
morire => morto
ridere => riso
piangere => pianto
scrivere => scritto
leggere => letto [ook zelfst. n.w.: 'bed']
muovere => mosso [ook bijv. n.w.: 'ruw', 'onscherp')
attendere => atteso [ook: 'verwacht']
condurre => condotto
succedere => successo [maar succeduto bestaat ook]
parere => parso
vedere => visto [maar veduto bestaat ook; ook zelfst. n.w.: 'visum']
tradurre => tradotto
esistere => esistito
apparire => apparso
comparire => comparso
chiudere => chiuso
scegliere => scelto
rendere => reso
escludere => escluso
resistere => resistito
nascondere => nascosto, nascoso
offrire => offerto
sciogliere => sciolto
risolvere => risolto
distruggere => distrutto
rompere => rotto
mettere => messo
porre => posto [ook zelfst. n.w.: 'plaats']
spegnere => spento
ridurre => ridotto
(di)scendere => (di)sceso
valere => valso
proteggere => protetto
esigere => esatto [ook bijv. n.w.: 'exact']
presumere => presunto
spingere => spinto
dividere => diviso
decidere => deciso
sconfiggere => sconfitto
scoprire => scoperto
togliere => tolto
correre => corso [ook zelfst. n.w.: cursus, koers, loop, promenade/boulevard]
difendere => difeso
accendere => acceso
spendere => speso
pungere => punto
aggiungere => aggiunto
confondere => confuso
uccidere => ucciso
esprimere => espresso
mordere => morso [ook zelfst. nw.w.: 'beet']
discutere => discusso
reggere => retto
sedurre => sedotto
produrre => prodotto [ook zelfst. n.w.: 'product']
distrarre => distratto
distogliere => distolto
dedurre => dedotto
dirigere => diretto [ook bijv. n.w. en bijw.: 'direct']
costringere => costretto
distinguere => distinto [ook bijv. n.w.: 'afzonderlijk', 'verschillend']
dipingere => dipinto
sospendere => sospeso
raccogliere => raccolto
giungere => giunto
nascere => nato
volgere => volto
fingere => finto
attrarre => attratto
persuadere => persuaso
infliggere => inflitto
fondere => fuso
scorgere => scorto
riflettere => riflesso ['riflettuto' voor de betekenis 'nadenken']
scuotere => scossoOverzicht en toelichting

Werkwoorden op -are zijn regelmatig met uitzondering van fare => fatto.

Werkwoorden op -ere kunnen worden onderverdeeld in twee groepen:


Overig: